Bielsko-Biała – podstawowe informacje o mieście

Bielsko-Biała to miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce w województwie śląskim. Znajduje się na Pogórzu Śląskim, u podnóża Beskidu Małego oraz Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą i jej dopływami. Jest siedzibą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego, diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, głównym miastem aglomeracji bielskiej oraz centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego.

Miasto Bielsko-Biała zostało formalnie utworzone 1 stycznia 1951 roku poprzez połączenie Bielska, położonego na Śląsku Cieszyńskim (pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1312 roku), z Białą, założoną w XVI wieku w Małopolsce i podniesioną do rangi miasta w 1723 roku. W latach 1975-1998 miasto było stolicą województwa bielskiego.

Bielsko-Biała odgrywa rolę centrum administracyjnego, ekonomicznego, edukacyjnego i kulturalnego dla regionu na pograniczu śląsko-małopolskim, potocznie nazywanego Podbeskidziem. Miasto stanowi istotny ośrodek przemysłowy (szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, a wcześniej włókiennictwa) oraz handlowo-usługowy. Jest także ważnym węzłem komunikacyjnym, zarówno drogowym, jak i kolejowym. Ze względu na liczne zabytki architektury (co odzwierciedla slogan „Mały Wiedeń”) oraz bliskość gór (w granicach miasta znajduje się 16 szczytów górskich), Bielsko-Biała stanowi atrakcyjny cel turystyczny.

Zgodnie z danymi GUS na dzień 31 grudnia 2021 roku, Bielsko-Biała zamieszkiwało 168 319 osób (co daje mu 22 miejsce w Polsce). Powierzchnia miasta wynosi 124,51 km² (19. miejsce w Polsce), a formalnie podzielone jest na 30 osiedli (jednostek pomocniczych gminy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *